SkyView

UAV imagery data browser

scroll down icon
digitální model povrchu (DSM)

Fotogrammetrie - model povrchu

Model povrchu terénu pískovny Seč u Rudic, kde jsme provedli fotogrammetrické mapování pomocí dronu. Ze získaných dat bylo vytvořeno tzv. mračno bodů, které tvoří reprezentaci geometrie terénu a slouží k měření a dalšímu zpracování v CAD a GIS aplikacích.

ZOBRAZ
letecká inspekce větrné elektrárny

Letecká inspekce větrné elektrárny

Dron může urychlit inspekci listů rotoru větrné elektrárny, které se kontroluje z hlediska poškození a delaminace materiálu. Prohlížeč zobrazuje složený snímek části listu, včetně nástroje pro měření délek a ploch.

ZOBRAZ
mračno bodů

Fotogrammetrie - mračno bodů

Industriální zástavba v areálu bývalé Zbrojovky Brno. Prohlížec zobrazuje mračno bodů, které vznikly fotogrammetrickýcm zpracováním nasnímaných dat a slouží k dalším výpočtům a měřením a zpracování v CAD a GIS aplikacích.

ZOBRAZ
ortofotomapa IR a RGB spektrum

Ortofotomapa v RGB a IR spektru

Kontrola a zmapování stavu fotovoltaické elektrárny s využitím dronu a termokamery. Termosnímky dokáží lokalizovat závady na panelech a ortofoto slouží k vizuální kontrole poškození. V prohlížeči je možné obě vrstvy libovolně překrývat.

ZOBRAZ
3D model

Fotogrammetrie - 3D model

3D model je určen zejména k vizualizaci nasnímaných dat a pro zpracování v CAD a GIS aplikacích. Po otevření prohlížeče si lze interaktivně prohlédnout model piskovny Seč u Rudic.

ZOBRAZ
ndvi index

Precizní zemědělství - NDVI

NDVI index slouží k mapování stavu vegetace. Měření probělo ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze a data byla úspěšně validována na základě množství sklizené plodiny.

ZOBRAZ
ortofotomapa

Georeferencovaná ortofotomapa

Georeferencovaná ortofotomapa obsahuje zeměpisné souřadnice a lze ji tedy použít ve spojení s dalšími mapovými podklady. Prohlížec zobrazí ortofotomapu FVE elektrárny na mapovém podkladu, nástroj pro měření délek a ploch se zobrazí tlačítkem v pravém horním rohu.

ZOBRAZ

JAMCOPTERS SKYVIEW

Je webová on-line aplikace pro prvotní prohlížení a analýzu dat pořízených při letecké inspekci pomocí bezpilotních prostředků (dronů). Po přihlášení má klient možnost si výsledky inspekcí odkudkoliv prohlédnout na svém zařízení a to bez nutnosti stahovat kompletní balík dat. Pro základní analýzu nemusí disponovat ani specializovaným softwarem, prohlížeč interaktivně zobrazuje 2D i 3D data a je dle charakteru inspekce vybaven nástroji pro měření polohy a výšky v různých souřadných systémech, ploch, objemů a lze zobrazit vrstvy v jednotlivých snímaných spektrech nebo přidat již existující mapové podklady. Aplikace během prohlížení dovoluje vkládat informace a poznámky ke konkrétním místům a také sdílení projektů s dalšími členy týmu.

O nás

JamCopters je přední společnost v České republice zaměřující se na komplexní letecké služby s využitím bezpilotních prostředků. Od roku 2010 poskytujeme unikátní soubor činností - od profesionální kinematografické a reklamní tvorby, přes průmyslové aplikace, zemědělství, až po aplikační vývoj, výzkum a v neposlední řadě prodej bezpilotních prostředků.

KONTAKT

JamCopters
Lazaretní 1/7
615 00 Brno
[javascript protected email address]
+420 776 733 130
+420 731 651 171
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference